Nyheter

19.05.2017

Målerstand ved NBS Go Live

Nok en gang minner vi på å gjøre måleravlesning av alle profilmålte anlegg før 1. august. Vi refererer til avsnitt 4.2.3 i dokumentet Plan for Elhub Go Live.

Det er viktig at alle nettselskap foretar denne avlesningen slik at de kan få en omforent stand ved 1. mai. Dersom man ikke har en stand 1. mai, øker risikoen for feilfakturering betraktelig ettersom 1. mai markerer overgangen mellom komponentkoder og nettavregningsområder, noe som vil føre til mange klager og korreksjoner.