Nyheter

24.05.2017

Krav til M6 for Systemleverandører er spesifisert

Oversikt over hvilke testcase som inngår i kravet til M6, 1.juli er nå spesifisert.

Dette omfatter alle testcase som er verifisert OK i smoke test og er klar for test fra Elhubs side. Systemleverandørene må ha gjennomført alle tester med godkjent resultat for å nå kravet til M6.

Se kravene til M6.