Nyheter

09.12.2016

Konsistenssjekk i DAM er fullført

Konsistenssjekkene for deltaopplastingen som ble gjennomført onsdag 30. november er nå ferdig og en datakvalitetsrapport for hver enkelt aktør har blitt distribuert ut.

Kvaliteten ved siste deltaopplasting er bedre enn ved den fulle opplastingen som var i månedsskiftet oktober/november. Fortsatt er det kun 48% av selskapene som har nådd kravene til kvalitet i denne milepælen. Elhub jobber nå videre med å analysere dataene, og vil over de neste dagene tilgjengeliggjøre nedlastbare rapporter i DAM for å lette arbeidet for korrigering av feil.