Nyheter

04.12.2015

Justeringer i Elhub milepælsplan

For å sikre at alle aktører har jevn progresjon i arbeidet og blir klare for idriftsettelse av Elhub i februar 2017 har Elhub-prosjektet utarbeidet en milepælsplan som alle markedsaktører må følge. På bakgrunn av utviklingen i prosjektet og tilbakemeldinger fra aktører gjør vi nå enkelte justeringer i milepælsplanen.

Ny milepælsplan:

Overordnet milepælsplan

M3 utsettes fra 01.03.2016 til 15.04.2016

Pågående detaljsspesifisering og utvikling av Elhub medfører behov for enkelte justeringer i gjeldende spesifikasjoner for eksterne grensesnitt. Systemleverandørenes tilpasning til Elhub avdekker også enkelte endringsbehov. Spesifikasjonene kan derfor ikke fryses 100% på det nåværende tidspunkt og enkelte testcaser kan ikke ferdigsstilles endelig i Edielportalen før i 2016. Systemleverandører har i tillegg signalisert at de ønsker noe mer tid for å fullføre tilpasning til Elhub og gjennomføring av systemsertifiseringen. På bakgrunn av dette utsettes frist for systemsertifisering i Edielportalen til 15.04.2016. I tillegg justeres akseptansekriteriene for M3 slik at kravet nå er at det kun er de testcasene som er definert som obligatoriske for systemsertifisering i Edielportalen pr. 01.02.2016, for aktørens roller, som skal være gjennomført med godkjent resultat for at M3 kan godkjennes. Testcaser vil kunne defineres på et senere tidspunkt og systemene skal i så fall sertifiseres på disse innen M4b (se under). I praksis innebærer dette fortsatt at grunnleggende systemsertifisering i Edielportalen være gjennomført før oppstart av systemgodkjenning i Elhub.

For å beholde én felles milepæl for test og migrering utsettes også migreringsaktivitetene forut for M3. Nye datoer for migreringsaktivitetene forut for M3 er tilgjengelig på http://elhub.no/migreringsprosess .

Milepæl 4 deles i to for migrering og systemsertifisering

Milepæl 4a for migrering beholdes på 01.07.2016

M4a vil være knyttet til migreringsaktiviteter, og beholdes på opprinnelig milepælsdato 01.07.2016 for å sikre progresjon i migreringsarbeidet. Det knyttes ikke migreringsaktiviteter til M4b.

Milepæl 4b for systemsertifisering og test settes til 01.09.2016

Systemgodkjenningen vurderes som noe mer arbeidskrevende enn tidligere antatt, mens utrulling av systemet og påfølgende sertifisering av aktørene vurderes som noe mindre arbeidskrevende enn tidligere antatt. I samarbeid med systemleverandørene har vi kommet frem til at det er fornuftig å prioritere å sette av mer tid til sertifisering og godkjenning av IT-systemene i forkant, på bekostning av mindre tid til etterfølgende utrulling og sertifisering hos aktørene i etterkant. Elhub planlegges å være klar for oppstart av systemgodkjenningstest i begynnelsen av mai, men grunnet stram tidsplan vil noen mindre kritiske funksjoner som kanselleringer, korreksjoner osv. først gjøres tilgjengelig for systemleverandørtesting fra juni. Vi vil i tillegg ta høyde for at det må gjøres endringer i systemleverandørenes systemer som følge av feil som oppdages i systemgodkjenningen, og at det derfor kan være nødvendig med påfølgende re-testing og re-sertifisering. På bakgrunn av dette utsettes fristen for endelig systemsertifisering og systemgodkjenning til en ny milepæl, M4b, 01.09.2016.

Oppdaterte planer og sjekklister

Den nye milepælsplanen er tilgjengelig på http://elhub.no/aktørmilepæler , og en oppdatert migreringsprosess er publisert http://elhub.no/migreringsprosess. Vi har også utarbeidet nye sjekklister for både migrering og systemsertifisering og test. Versjon 3 er tilgjengelig under filformater og prosedyrer.