Nyheter

19.11.2015

Informasjonsdag for aktører 3 desember 2015

Felles infodag for NBS og Elhub for produsenter, produsenter med eget nett, industri-/eiendomsparker og andre aktører

Avregningsansvarlig, Elhub og NVE ønsker velkommen til et informasjonsmøte spesielt rettet mot aktører som i hovedsak opptrer i engrosmarkedet og som administrerer fysiske målepunkt og gjennomfører måling; det kan da være produsenter, balanseansvarlige, nettselskaper eller operatører for disse i forbindelse med måling og avregning.
Møtet har som formål å tydeliggjøre hva som forventes i forhold til NBS og Elhub.
Vi oppfordrer til å sende inn spørsmål på forhånd. Spørsmål kan sendes til avregning@statnett.no

Møtet finner sted hos Statnett i Nydalen den 3. desember, fra kl 10.00 – kl 15.00.

Møteagenda finnes her.

Det er begrenset antall plasser og det oppfordres til å begrense antall deltagere fra samme selskap til et minimum.

Påmelding til infomøte her.