Nyheter

26.11.2015

Informasjonsbrev om innhenting av fødselsnummer

NVE har ferdigstilt et informasjonsbrev som alle aktører kan bruke for å informere sine kunder om innhenting av fødselsnummer fra Det Sentrale Folkeregisteret (DSF).

Brevet er et utganspunkt, og hver enkelt aktør velger hvordan de vil informere sine kunder.

Brevet kan lastes ned fra publikasjoner.nve.no