Nyheter

21.12.2016

Infomøte om forberedelser til NBS parallellrapportering og Elhub Aktørtesting

Onsdag 11. januar 2017 holder vi Informasjonsmøte sammen med NBS på Quality Airport Hotel Gardermoen. Møtet holdes i hovedsak for at vi, sammen med NBS, vil gjøre oss tilgjengelig til å svare på spørsmål fra bransjen.

Møtet deles i to, hvor NBS starter med å informere og tar imot spørsmål om parallellrapportering, og Elhub avslutter dagen med informasjon om aktørtesting og migrering, samt stiller seg tilgjengelig for spørsmål.

Agenda:

09:30-12:00: NBS – Forberedelser til parallellrapporteringsperioden
                        – Hvem gjør hva og hvordan (DSO/BRP/RE/SP)?
                        – Tips og avklaringer for å fullføre strukturverifikasjonen
                        – Hvordan sette opp meldingsutvekslingen?
                        – Veiledning til Online Service
                        – Kort om vesentlige forskjeller i ny og gammel modell
                        – Spørsmål og svar

12:30-14:00: Elhub Aktørtesting
                        – Gjennomgang av testløpet frem mot Elhub Go Live for alle markedsaktører
                        – Gjennomgang og demonstrasjon av aktørsertifisering i Edielportalen for nettselskaper og
                            kraftleverandører (M5)
                        – Gjennomgang av testomfang for aktørgodkjenning (M6)
                        – Spørsmål og svar
14:00-15:00: Migrering
                        – Vi stiller med folk fra migreringsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmålBeklager, påmeldingsfristen har nå gått ut og påmelding til infomøtet er ikke lenger mulig.

Påmeldingsfrist: 6. januar 2017

Elhubstatnett