Nyheter

16.12.2014

I dialog med aktørenes systemleverandører

Fredag 5. desember hadde Elhub-prosjektet møte med systemleverandører til nettselskaper og kraftleverandører.

Representanter fra CGI, Tieto, Enoro, Powel, Greenbird og eRate var til stede på møtet hos Statnett der behovet for utvikling og test av systemene til aktørene i kraftmarkedet ble diskutert. “Ansvaret for å ha oppdaterte systemer som kan kommunisere med Elhub ligger hos aktørene selv, men vi ser at det er viktig med en god dialog med systemleverandørene, så de vet hva som forventes av deres systemer og hvilke overordnede tidsplaner de må forholde seg til. Derfor har vi invitert dem til møte,” sier prosjektleder for test og migrering i Elhub, Eigil Gjelsvik.

Systemleverandørene viser stor interesse for Elhub, og de fleste leverandørene til det norske markedet er representert i en eller flere av pilotene på test og migrering. Elhub planlegger flere møter med systemleverandørene framover.