Nyheter

21.12.2017

Gode erfaringer fra Go Live-simulering 1

Første Go Live-simulering er nå overstått. I løpet av desember 2017 har vi gjennomført en Go Live-simulering i samarbeid med 8 pilotaktører, hvor også Hafslund og to av de største alliansene i bransjen var representert.

Simuleringen bestod av migrering av 1,4 millioner målepunkt, samt en påfølgende deltamigrering med korreksjoner og endringer siden initiell migrering. Videre bestod simuleringen av gradvis innføring av funksjonalitet i Elhub, slik det er planlagt ved faktisk Go Live.

Først åpnet Elhub for innsending av grunndata og måleverdier fra nettselskaper. Noen dager senere åpnet vi for markedsprosesser fra både nett og kraft, herunder innflyttinger og leverandørbytter.

Simuleringen ble utført etter plan operasjonelt sett. Vi hadde noen utfordringer underveis som alle ble løst, og alt var lagt til rette for at aktørene kunne kjøre sine testcases i henhold til original kjøreplan. Det at simuleringen ble utført i henhold til plan, gjorde at vi kunne trekke ut en rekke erfaringer som er nyttig i ferdigstillingen av Go Live-prosessen. Det ble funnet en del defects i Elhub-løsningen i tillegg til forbedringspotensiale i selve prosessen. I tillegg fikk pilotene og deres systemleverandører avdekt feil i sine systemer og rutiner som de kan jobbe med videre.

Alt i alt er Elhub fornøyd med Go Live-simuleringen. Den ble gjennomført etter plan, vi fikk avdekt svakheter som vi skal jobbe med videre, men vi fikk også bekreftet at Go Live-prosessen fungerer godt fra et overordnet ståsted.