Nyheter

23.03.2018

Go Live simulering 2

I mars har utvalgte pilotaktører gjennomført Go Live-simulering. Simuleringen har bestått av en initiell migrering av data til Elhub, en deltamigrering, samt gradvis “opptining” av markedsprosesser og måleverdirapportering.

Vi måtte utsette den simulerte Go Live datoen med én dag grunnet feil i funksjonaliteten for å sperre og åpne for spesifikke BRS’er. Dette medførte at pilotaktørene ufrivillig måtte teste funksjonalitet for å buffre én dag ekstra, men dette var en nyttig test i seg selv. Vi har oppdaget en del feil i Go Live-prosessen som vi, sammen med leverandør, jobber med å rette opp til neste simulering. Det positive er at vi igjen fikk verifisert at hovedprinsippene i prosessen fungerer.

Elhub kommer til å jobbe videre frem mot Go Live-simulering 3 med å strømlinjeforme sine operative prosesser i forbindelse med Go Live. Herunder optimalisering av og feilretting i migreringsprosessen, automatisering og feilretting i jobber knyttet til systemoppsett, og automatisering og feilretting i jobber knyttet til parameterendringer i Elhub.

Tilsvarende kommer markedsaktørene og systemleverandørene til å fortsette å jobbe med feilretting i data, måleverdirapportering, ytelse og bufring av markedsprosesser.
Alt i alt var simuleringen en meget god og nødvendig læringsopplevelse for alle involverte parter, og har gitt oss mye å jobbe med også fremover.

Les mer om Go Live-simulering 2