Nyheter

13.12.2016

Forskriftsendring - krav om godkjenning for Elhub meldingsutveksling

NVE har lagt ut et forslag om å gjøre endringer i avregningsforskriften for å pålegge kraftleverandører og nettselskap å gjøre nødvendige forberedelser for NBS og Elhub.

I forslaget står det at nettselskap skal være godkjent for informasjonsutveksling med Elhub av Systemstøtten for Ediel innen 1. juli 2017. Det står videre at det samme gjelder for kraftleverandører som skal omsette kraft til sluttbrukere ved oppstart av Elhub, samt at NVE kan fatte vedtak om endring av fristen.

I høringsdokumentet står det også eksplisitt at aktørene må ha egne testmiljø for å kunne teste kommunikasjonen med Elhubs testmiljø. Samtidig er det foreslått å forskriftsfeste krav om parallellrapportering med NBS fra 20. mars til 28. mai.

Les mer om endringsforslaget

Last ned NVEs høringsdokument