Nyheter

04.04.2017

Utsatt oppstart av aktørgodkjenning mot Elhub

Mesteparten av Elhub-løsningen er nå ferdig utviklet og testing og feilretting har hovedfokus fremover. Intern test av ny versjon 1.7 er påbegynt, og systemleverandører starter opp igjen testing mot Elhub i disse dager.

Tidligere versjoner av Elhub inneholdt feil som bidro til at testomfang som det var mulig å gjennomføre på forrige versjon (1.6) ble noe redusert. Elhub har, sammen med ekspertgruppen, derfor besluttet at både systemleverandører og pilotaktører må ha mer tid enn tidligere planlagt til å teste den nye versjonen av løsningen før alle aktørene i markedet starter sin aktørgodkjenning.

Oppstart av Aktørgodkjenningen er nå planlagt i månedsskiftet mai / juni. Dette betyr at det må planlegges for en hektisk testperiode for alle aktørene i juni, frem mot milepæl M6, 01.07.2017.

Som et resultat av utsatt oppstart arbeider vi nå med å tilpasse nødvendig testomfang som hver aktør må passere i forkant av milepæl M6. Dette vil allikevel ikke medføre redusert testdekning, da gjenstående tester vil bli dekket i senere aktiviteter opp mot Go Live 23.10.2017.

Vi vil kontinuerlig oppdatere markedet om eventuelle endringer, samt kommunisere aktivitetsplan etter M6 når dette er klart.

Les mer om aktørtest og -godkjenning