Nyheter

11.05.2018

Forberedende test er i gang og de første nettselskapene er nå aktørgodkjent i Elhub

Etter første uke med forberedende test for aktørgodkjenning er status at 23 av 509 aktører foreløpig har passert den forberedende testen.

Det er mye aktivitet i markedet og vi har hatt stor pågang til vår support. Vi håper at de fleste aktørene er i gang med testen og at langt flere aktører kommer i mål innen fristen i slutten av neste uke, 18.05.2018. Til tross for litt problemer med vår telefon håper vi at vi har klart å gi alle aktører tilfredsstillende støtte. Vi oppfordrer alle til primært å kontakte oss på post@elhub.no ved spørsmål.

Pilotaktørene tyvstartet selve aktørgodkjenningen i begynnelsen av april og har brøytet vei for resten av markedet. Til nå har 16 av 36 pilotaktører fullført aktørgodkjenning, og flere av de øvrige pilotaktørene har bare noen få gjenstående caser. Blant pilotaktørene fullførte mange kraftleverandører og regulerte kraftleverandører aktørgodkjenningen relativt raskt, men det har tatt lengre tid for nettselskapene å komme gjennom. Særlig har det vært krevende å få på plass og verifisere måleverdiinnsendingskjeden for utveksling-, produksjon- og kombinasjonsmålepunkter. Det er derfor svært gledelig at de første nettselskapene, Eidsiva Nett AS og Hydro Aluminium Nett AS, nå har fullført aktørgodkjenningen. Det ligger mye god jobbing bak dette og alle nettselskaper må forvente at det vil ta tid og være ressurskrevende å fullføre aktørgodkjenningen.
Aktørgodkjenning for hele markedet åpner 22.mai som tidligere annonsert.

Se daglig status for forberedende test M8 her: