Nyheter

06.03.2018

Feil i registrering av Elhub Superbruker i Edielportalen

I løpet av februar har de fleste markedsaktørene gjennomført aktiviteten for å registrere personen som skal være aktørens Superbruker i Elhub Aktørportal.

Vi ser nå at det noen aktører som har registrert Elhub Superbruker på en kontaktperson som ikke har en tilknyttet brukerkonto hos aktøren. Dersom en kontaktperson skal være Elhub superbruker, må denne ha brukerkonto i Edielportalen for å få mulighet til å registrere personnummer. Brukerkontoen skal være personlig med navn på bruker og personlig epost.

Vi ber derfor alle markedsaktører vennligst påse at Elhub Superbruker er registrert på en person med brukerkonto i Edielportalen.
Les mer

Aktører som har registrert Elhub superbruker-rollen på en bruker, kan nå registrere sitt fødselsnummer.
Se mer informasjon og veiledning