Nyheter

08.06.2017

Første systemleverandør har gjennomført systemgodkjenning for milepæl M6

Tieto har, som første systemleverandør, nå fullført godkjenning av sitt system mot Elhub på det testomfanget som er definert for milepæl M6.

Systemgodkjenning skal gjennomføres for å verifisere at leverandørens system kan kommunisere, utveksle meldinger og utføre alle relevante prosesser (BRS) mot Elhub. Alle systemleverandører skal gjennomføre et subsett av systemgodkjenningstestcasene innen 1.7.2017. Vi forventer at resterende systemleverandører også kommer i mål innen fristen. Fullstendig systemgodkjenning på alle testcaser fortsetter fortløpende og skal være fullført i løpet av høsten.

Les mer om systemgodkjenning og krav til M6