Nyheter

04.12.2017

Første pilotrunde er overstått

Første runde med pilotering av aktørgodkjenning, beregningsverifisering og ende-til-ende markedsprosesser er nå overstått.

Totalt 26 markedsaktører, fordelt på ulike roller, systemleverandører og allianser, har deltatt i første runde av pilotverifiseringen denne høsten.

Pilot Aktørgodkjenning
Pilot aktørgodkjenning innebærer at et utvalg av aktører (piloter) gjennomfører aktørgodkjenning i forkant av alle de andre markedsaktørene. Første av totalt to runder startet i slutten av oktober og er nå fullført. 100% av testcasene for nettselskaper og ca 80% av testcasene for kraftleverandører ble fullført av minst en av pilotaktørene. Noen pilotaktører har fullført alle testcaser mens noen har kommet kortere. Totalt ble 60% av de planlagte testcasene fullført for alle Elhub-roller, på tvers av alle pilotaktører, noe vi er godt fornøyde med.

Pilot Beregningsverifisering
Formålet med beregningsverifiseringen er å verifisere beregningsfunksjonalitet i Elhub sammen med tilsvarende funksjonalitet hos pilotaktørene og i deres systemer. I denne runden har vi fokusert på beregningsfunksjonen balanseavregning. Det tok tid å få oppsettet hos aktørene og i Elhub riktig og noen pilotaktører hadde utfordringer med å sende måleverdier på to kanaler. Halvparten av pilotene kom seg etter hvert gjennom med godt resultat, og for disse har vi fått verifisert at balanseavregningen i Elhub er riktig på reelle data for relle aktører.

Pilot Ende-til-ende markedsprosesser
Ende-til-ende markedsprosesser i utvidet markedsverifikasjon skal verifisere at Elhub og aktørenes systemer behandler markedsprosesser kjørt i rekkefølge i henhold til kravspesifikasjon. Denne aktiviteten ble nedprioritert for de andre testene i piloteringen i runde 1, men 6 av 8 pilotaktører kom likevel i gang med denne aktiviteten og 3 av disse fikk godkjent ett eller flere testcase.

Pilotaktivitetene har vist at en stor del av markedsprosessene og beregninger fungerer ende-til-ende mellom aktørenes systemer og Elhub. Det er som ventet avdekket diverse feil både hos aktørene og hos Elhub som nå rettes fortløpende. Vi setter stor pris på den gode innsatsen som er lagt ned av samtlige pilotaktører, og gleder oss til enda bedre resultater i neste runde.

Pilotaktørene er nå i gang med første simulering av Go Live prosessen. Runde 2 av videre pilotverifisering vil starte opp i januar 2018 og vi håper at vi da kan vise til gode resultater før den ekte Aktørgodkjenningen for alle markedsaktører begynner.