Nyheter

06.04.2018

Første pilotaktører har fullført aktørgodkjenning

Denne uken startet vi opp med siste runde med pilotering av aktørgodkjenningen. Pilotaktørene skal i de neste ukene kjøre gjennom det obligatoriske aktørgodkjenningsscopet som alle aktørene skal gjennom.

Allerede i går var det tre pilotaktører som fullførte aktørgodkjenningen for sine roller. Aktørene Hallingkraft, Hafslund Strøm og Hafslund Nett pliktleverandør har derfor klart å kjøre gjennom hele det obligatoriske aktørgodkjenningsscopet i løpet av tre dager. De tre første aktørene er dermed godkjent for meldingsutveksling med Elhub.

I tillegg er flere andre aktører allerede godt i gang og begynner å nærme seg mål de også. Denne perioden er svært viktig for å verifisere at testcasene fungerer som de skal og for å eventuelt gjøre korrigeringer før selve aktørgodkjenningen starter i mai. Vi vil derfor takke for innsatsen som er lagt ned og legges ned i denne perioden av samtlige pilotaktører.

Les mer om Pilot aktørgodkjenning

Les mer om Aktørgodkjenning