Nyheter

18.05.2017

Balanseansvarlig vises ikke lenger i Edielportalen

Etter at NBS er satt i drift, vil korrekt og oppdatert informasjon om aktørers balanseansvarlige være å finne i eSett Online Service. Derfor vil ikke en kraftleverandørs balanseansvarlig lenger vises på aktørprofilen i Edielportalen.

Edielportalen er ikke lenger tilpasset visning av det antall balanseansvarlige en kraftleverandør kan ha, og har derfor heller ingen kobling til eSett Online Service. Visningen av balanseansvarlige per kraftleverandør er derfor fjernet. Selve rollen Balanseansvarlig vil fortsatt finnes og skal være registrert som tidligere.


Kontakt eventuelt SSE support dersom du har spørsmål til dette.