Nyheter

10.11.2017

Elhub vurderer bransjens innspill på revidert plan

Elhub har nå samlet inn innspill fra bransjen i ekspertgruppemøter og bransjerådsmøte.

Vi publiserte forslag til ny plan i slutten av september i år. Denne har vi fått mange gode innspill på som vil være med på å forme en endelig plan som er robust og tilfredsstillende for hele bransjen.

Innspillene vurderes nå internt i Elhub og skal opp i styret i løpet av desember. Etter gjennomgangen i styret vil et endelig forslag til Go Live-dato for Elhub sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som vil forskriftsfeste ny dato for overgang til Elhub.

Se Elhubs plan som nå er gjennomgått av bransjen.