Nyheter

06.11.2014

Elhub med bidrag på Avregningskonferansen

13. -14. november møtes sentrale aktører i det norske kraftmarkedet i Tromsø på Avregningskonferansen til Statnett. Elhub er tilstede og vil bidra med informasjon om prosjektet.

Elhub-prosjektet åpner konferansens andre dag. Her vil prosjektdirektør Tor B. Heiberg ta for seg status i Elhub-prosjektet samt planene fremover. Problemstillinger og muligheter rundt nettselskapenes migrering av data inn til Elhub er et tema som vil bli belyst. Videre vil seniorrådgiver Jan Magne Strand diskutere hvilke implikasjoner Elhub vil ha for aktørene i markedet i praksis.

Ediel- og Avregningskonferansen avholdes hvert år. For å se årets program trykk HER