Nyheter

31.03.2017

Elhub BRS Reporting for imbalance settlement publisert

Elhub BRS Reporting for imbalance settlement er nå publisert sammen med resten av markedsdokumentasjonen versjon 1.7.

Endringer

Prosesskomponent 40, Avregningsgrunnlag til balanseansvarlig, og prosesskomponent 41, Avregningsgrunnlag til kraftleverandør, utgår. Disse erstattes av prosesskomponent 8, Avregningsgrunnlag, da identisk melding benyttes av alle prosesskomponentene.