Nyheter

14.06.2017

Elhub Beregningsfunksjoner og BRS for NECS-rapportering publisert i versjon 1.7

Elhub Beregningsfunksjoner inneholder informasjon om hvordan Elhub gjør sine beregninger. Elhub BRS Reporting for Elcertificates beskriver hvordan Elhub rapporterer til Statnetts register for elsertifikater og opprinnelsesgarantier. Begge disse to dokumentene er nå publisert i versjon 1.7.

Beregningsfunksjoner

Forskriften som gjelder fra oppstart av Elhub flytter rollen som beregningsansvarlig for avregningsgrunnlag og korreksjonsunderlag fra nettselskapet til Elhub. Dette dokumentet er en beskrivelse av hvordan beregningene av avregningsgrunnlag og avviksoppgjør implementeres i Elhub, samt de prosessene som er knyttet til disse beregningene. I tillegg beskrives også andre beregninger inkludert rapportering til registeransvarlig for elsertifikater.

Rapportering til NECS

Dokumentet inneholder beskrivelser meldinger og informasjon som flyter i prosessen mellom Elhub og Statnetts register for elsertifikater og opprinnelsesgarantier. For kraftleverandør vil de rapporterte verdiene være tilgjengelige i webportalen.

Dokumentene er nå tilgjengeliggjort sammen med resten av 1.7 markedsdokumentasjon