Nyheter

01.09.2017

Elhub anbefaler at nettselskapene beholder ansvaret for avviksoppgjør helt frem til idriftsetting av Elhub

I ekspertgruppemøtet 17. august var det enighet om at den beste løsningen er at Elhub overtar ansvaret for avviksoppgjøret ved selve Elhub Go Live tidspunktet. Det blir en ren ansvarsovertagelse som vil forenkle prosessene for alle parter, og som vil redusere kompleksitet og risiko ved Go Live prosessen. Nettselskapene må i løpet av de første virkedagene etter Go Live stipulere en målestand på Go Live-datoen for profilavregnede målepunkter og sende denne til Elhub. Det pågår en vurdering av hvor mye målerverdier som må migreres inn til Elhub før oppstart.

Endelig beslutning fattes av NVE. Go Live-prosessen vil oppdateres etter at alle avklaringer er gjort.