Nyheter

22.10.2014

Ekspertgruppe møttes for andre gang

16. oktober ble andre ekspertgruppemøte for migrering og test i forbindelse med Elhub avholdt. Gruppen består av representanter for nettselskaper, kraftleverandører og tjenesteleverandører, og er utnevnt av bransjeorganisasjonene.

“Vi opplever en positivitet til Elhub-prosjektet og arbeidet i ekspertgruppen blant deltagerne, og det er veldig inspirerende,” sier Torbjørn Furu, prosjektleder for Elhub. Han forteller om givende diskusjoner og sentrale spørsmål som blir tatt opp av ekspertgruppen. Dette utgjør viktige innspill for gjennomføring av migrering og test i Elhub.

Gruppens mandat er blant annet å bistå Elhub-prosjektet med å definere formater og verktøy for migrering av grunndata, strukturdata og måleverdier til Elhub, og flere av medlemmene i ekspertgruppen har allerede har meldt seg som pilotaktører for migreringsprosjektet. Arbeidet med migrering er vesentlig for Elhub, da dette skal sikre at kvaliteten på dataene som kommer inn i huben er god nok. Med 2,8 millioner målepunkter i Norge vil eksempelvis én prosent feil bety 28.000 tilfeller av feil i grunnlagsdata i systemene, noe som lett kan resultere i mye manuelt arbeid i forbindelse med markedsprosesser som leverandørbytte.

Aktørtesten skal sikre at kraftleverandører og nettselskaper er klare til å kommunisere med Elhub via de nye, XML-baserte grensesnittene. Prosjektet er fornøyd med at mange av aktørene i ekspertgruppen allerede har kontaktet sine systemleverandører og inngått avtaler om utvikling og test. Å ha aktører som går foran og legger føringer for resten av markedet er avgjørende for å få nødvendig fremdrift i prosjektet.