Nyheter

20.11.2014

Dansk råd til ekspertgruppen: aktørene må ikke undervurdere arbeidet med test og migrering

Energinet.dk rullet i 2013 ut sitt DataHub-prosjekt. På ekspertgruppemøtet 18.november kom chefprojektleder Anders Dalgaard fra Energinet.dk og delte sine erfaringer fra den danske migreringen.

Dalgaards hovedbudskap var at aktørene i markedet ikke må undervurdere arbeidet med datamigrering og datavask som er et omfattende og ressurskrevende arbeid. Videre understreket Dalsgaard viktigheten av at aktørene starter dette arbeidet tidlig, og at de starter egne prosjekter internt med dedikerte ressurser. Datamigrering og test må forstås som et stort fellesprosjekt som alle må delta i. Energinet.dk hadde tilfeller der data som skulle ha vært migrert inn i DataHuben ved oppstart ikke ble migrert inn fordi enkelte aktører manglet oversikt over alle systemene som hadde relevant data, fortalte Dalgaard. Det er derfor essensielt å starte denne kartleggingen tidlig slik at aktørene har kontroll på hvilke systemer data skal migreres fra, samt kvaliteten på dataene. Elhub har hele veien hatt god kontakt med Energinet.dk og erfaringene de har gjort seg er verdifulle for Elhub.

På tirsdagens ekspertgruppemøte åpnet Elhub-prosjektet opp for at deltagerne kunne ta med seg representanter fra sine systemleverandører. Disse fikk en introduksjon til temaene migrering og test i Elhub, og kom med nyttige innspill til prosjektet. Representanter fra Tieto, Enoro, Powel og CGI var tilstede.