Nyheter

03.12.2015

Brukermanual for systemsertifisering i Edielportalen er publisert

Brukermanual Edielportalen – Systemsertifisering v1.2 er nå tilgjengelig. Denne inkluderer flere nye test cases og erstatter forrige versjon (1.1) . Dokumentet er veiledning til ny versjon av Edielportalen for Elhub-sertifisering og er planlagt ferdigstilt for systemsertifisering (TGT) i løpet av januar 2016. Brukermanualen vil bli oppdatert og utvidet med flere test cases etter hvert som disse tas inn sertifiseringsmodulen. Neste og siste release er 25. januar 2016.