Nyheter

18.12.2015

BRS rolleoversikt og endringslogg er publisert

Vi har nå publisert BRS rolleoversikt og liste over kommende endringer i markedsdokumentene som vil bli gjort i neste versjon.

Endringene vil bli innført i dokumentene i versjon 1.5 som er planlagt publisert 1. februar 2016.
Last ned liste over endringer.


Les om Elhubs Aktør- og rollemodell.