Nyheter

19.06.2017

Avregningskonferansen 2017

Du kan nå melde deg på avregningskonferansen 2017 som holdes i Bergen 28.-29. september.

I år vil det tas opp viktige temaer som datasikkerhet og personvern og hvilke krav vi møter i den nye digitale virkeligheten, samt erfaringer med idriftsettelsen av NBS og siste nytt fra Elhub.

Som vanlig vil det være god tid til hyggelig samvær, spennende aktiviteter og festmiddag med underholdning.

Meldi deg på

Avregningskonferansen2017