Nyheter

24.05.2017

Alle e-læringskurs er nå publisert

Elhub har nå publisert den fullstendige porteføljen for e-læringskurs i Elhub Trainingportal. E-læringene gir deg praktisk gjennomgang av de viktigste prosessene. tidsfrister, rapportering fra Elhub og andre Elhub Aktørportal-funksjoner.

Kursene varer mellom 3-15 minutter og retter seg mot saksbehandlere /kundebehandlere hos kraftleverandører og nettselskaper, samt alle andre som vil vite mer om hvordan Elhub påvirker arbeidshverdagen i elbransjen.

E læring

E-læringskurs på Elhub Trainingportal:

  1. Verifisere grunndata
  2. Innflytting
  3. Leverandørskifte
  4. Håndtering av målepunkt
  5. Utflytting og opphør
  6. Endring av Grunndata
  7. Profilavregnede målepunkt fra A til Å
  8. Timeavregnede målepunkt fra A til Å
  9. Spørring måleverdier
  10. Rapportering fra Elhub og andre Elhub Aktørportal-funksjoner


Få tilgang til e-læringen
Alle aktører har utnevnt en Elhub opplæringskontakt som administrerer tilgang til e-læringskursene. Ta kontakt med din Elhub-opplæringsansvarlige for å få brukernavn og passord.

Du bestemmer hvordan og hva du vil lære:
Du kan ta e-læringene på Elhub Trainingportal i den rekkefølgen du selv ønsker avhengig av din forkunnskap, interesse eller fagfelt. Kursene inneholder en blanding av teori, gjennomgang av aktuelle og praksisrelaterte hendelser og øvelser. I tillegg har du mulighet til å avslutte kursene med en test for å måle din kunnskap om temaet.

730 ansatte hos 140 markedsaktører har nå startet opplæringen og har gjennomført e-læringskurs i Elhub Trainingportal.

Logg deg inn i Elhub Trainingportal i dag og få den kunnskapen du har behov for.

Fghxnfghn