Nyheter

19.12.2016

Aktørsertifisering på rett vei

I dag er det første nettselskapet sertifisert i Edielportalen.

Vårt Ediel-team har i dag rapportert at det første nettselskapet som innehar rollene Nettilknytningstilbyder (DDM), Måleverdiansvarlig (MDR) og Måledatainnsamler (DDE) har aktørsertifisert seg i Edielportalen. For én og to uker siden gjennomførte første leveransepliktige kraftleverandør (SLR) og første kraftleverandør (DDQ) sertifiseringen. Med dette er nå alle aktørtyper sertifisert av minst én aktør.

Les mer om aktørsertifisering i Edielportalen