Nyheter

28.02.2018

Nye valideringsregler for netteiere i DAM

I pilot-testingen som er gjennomført i januar/februar 2018 har vi oppdaget at valideringsreglene i Elhub og DAM ikke er synkronisert for en gruppe felter. Dette har ført til valideringsfeil i Elhub (EH026) på enkelte prosesser. På grunn av dette innføres det nye valideringsregler for påkrevde felter i DAM, samt setting av standardverdier ved migrering videre til Elhub.

Les mer

21.12.2017

Gode erfaringer fra Go Live-simulering 1

Første Go Live-simulering er nå overstått. I løpet av desember 2017 har vi gjennomført en Go Live-simulering i samarbeid med 8 pilotaktører, hvor også Hafslund og to av de største alliansene i bransjen var representert.

Les mer