Nyheter

21.12.2017

Gode erfaringer fra Go Live-simulering 1

Første Go Live-simulering er nå overstått. I løpet av desember 2017 har vi gjennomført en Go Live-simulering i samarbeid med 8 pilotaktører, hvor også Hafslund og to av de største alliansene i bransjen var representert.

Les mer

18.12.2017

Positive resultater fra migrering M7

I november/desember gjennomførte markedet og Elhub migreringsaktivitet knyttet til milepæl M7. Data for alle målepunkter i nettet ble overført til DAM. Resultatene viser at datakvaliteten blir bedre, men at det fortsatt krever jobb i året som kommer.

Les mer

15.12.2017

Styret i Statnett har innstilt på ny oppstartsdato for Elhub

Styret i Statnett har vedtatt at oppstart av Elhub legges til 18. februar 2019. Fremdriften i Elhub prosjektet er god, og de viktigste milepælene denne høsten er nådd. Det gjenstår likevel et omfattende test- og godkjenningsprogram som alle markedsaktører må gjennom før oppstart. Det er viktig at endelig dato for oppstart kan fastsettes med stor sikkerhet, og derfor settes det av mer tid til denne delen av testfasen.

Les mer