Nyheter

23.03.2018

Go Live simulering 2

I mars har utvalgte pilotaktører gjennomført Go Live-simulering. Simuleringen har bestått av en initiell migrering av data til Elhub, en deltamigrering, samt gradvis “opptining” av markedsprosesser og måleverdirapportering.

Les mer

28.02.2018

Nye valideringsregler for netteiere i DAM

I pilot-testingen som er gjennomført i januar/februar 2018 har vi oppdaget at valideringsreglene i Elhub og DAM ikke er synkronisert for en gruppe felter. Dette har ført til valideringsfeil i Elhub (EH026) på enkelte prosesser. På grunn av dette innføres det nye valideringsregler for påkrevde felter i DAM, samt setting av standardverdier ved migrering videre til Elhub.

Les mer