Avregning og migrering

Overgangsregime for ATAM og APAM, ansvarsfordeling ATAM og APAM i drift, overgangsregime for NBS, overgangsregime for NECS, nettap og avregningsstruktur og utvekslingspunkter i migreringen


Presentasjon Avregning og migrering: