Profilhåndbok

Designmanualen skal sikre at alle følger de samme retningslinjene for utforming og innhold til alt materiell som produseres av og for Elhub.

Alt grafisk materiell der logo benyttes skal sendes kommunikasjonsavdelingen for korrektur og godkjenning før produksjon. Manualen administreres av kommunikasjonsavdelingen. Manualen beskriver ikke alle forhold og kan ikke gi anvisninger om all visuell profilering. Avvik fra designprogrammet skal alltid godkjennes av kommunikasjonsavdelingen.

Det er ikke tiltatt å benytte annen tekst eller elementer i direkte tilknytning til Elhubs logo. Logoens elementer må heller ikke endres og forholdet mellom logoens lengde og bredde må alltid opprettholdes. Elhubs hovedlogo skal benyttes på hvit eller lys bakgrunn. Dersom foto er mørkt skal det benyttes hvit logo.

Kontakt oss på post@elhub.no