Kontakt

Elhub-prosjektet ønsker tett dialog med markedsaktørene og vi oppfordrer aktørene til å ta kontakt med oss dersom dere lurer på noe.

Elhub AS c/o Statnett SF
PB 4904 Nydalen
0423 Oslo

Tel: +47 23 90 30 40
E-post: post@elhub.no

Pressekontakt: Gunnar Romsaas, Tel: +47 97 73 37 16

E-post til post@elhub.no er ukryptert, noe som betyr at det kan være mulig for andre å lese innholdet. Avsender er ansvarlig for at epost til Elhub ikke inneholder personsensitiv eller konkurransesensitiv informasjon. Fødselsnummer skal ikke sendes på epost. Øvrige personopplysninger, for eksempel historisk strømforbruk for en person, bør ikke sendes. For mer informasjon om behandling av personopplysninger se www.datatilsynet.no