Jobb i Elhub

Vil du bidra til å skape et bedre, mer effektivt og innovativt kraftmarked? Har du kunnskapen til å være med på å bygge et komplekst og skalerbart IT-system? Elhub er en sentral måledatakvern og markedsprosesskoordinator og energibransjens absolutt største IT-prosjekt. Vi er stadig i vekst og på jakt etter nye kollegaer.

Elhub 184

Elhub skal være den sentrale datahuben for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhub vil endre og forenkle hverdagen for alle kraftleverandører og nettselskaper i Norge. Vår visjon er å bidra til å utvikle Europas mest effektive kraftmarked og er således en viktig brikke på veien mot et grønnere samfunn. Elhub skal settes i drift i 2018, og vi er nå i gang med å bygge vår driftsorganisasjon.


Som ansatt i Elhub får du:

  • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
  • Kontor i åpent landskap i lyse og trivelige lokaler i Oslo
  • Sterkt fokus på egenutvikling gjennom kurs, konferanser etc.
  • Et godt fagmiljø innen IT, kraftmarkedsforståelse og prosjektmetodikk
  • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver og et hyggelig og uformelt miljø
  • Sentrale posisjoner i det norske kraftmarkedet, med kontaktflater mot mange aktører i bransjen


Avdelinger

Markedstjenester: Ansvar for at Elhub utfører alle planlagte oppgaver på en effektiv måte hver dag, og at alle underliggende tekniske plattformer fugerer stabilt og optimalt. Avdelingen har ansvar for rådgiving og støtte overfor alle markedsaktører som benytter tjenestene som Elhub leverer. Medarbeiderne i avdelingen vil gjennom prosjekter bidra i videreutvikling av funksjonalitet og teknologi.

Utvikling: Ansvar for å spesifisere og utvikle ny funksjonalitet i Elhub i samarbeid med kraftbransjen i Norge og internasjonalt, samt videreutvikle de tekniske plattformene som Elhub er bygget på. Avdelingen skal også bistå i problemløsing ved behov.


Se ledige stillinger
Elhub beige datastream