Testcase for Query

Denne siden beskriver den testen som skal gjennomføres som del av Aktørgodkjenning for rollen Query.

Versjon 0.99

Les gjerne generell innledning før du utfører testcasene.

Kjør gjerne testcaset for Query flere ganger.

 Test-ID  Beskrivelse
 QRY611-01  Verifiser grunndata i valgfritt målepunktVerifiser grunndata i valgfritt målepunkt

Test ID: QRY611-01

Dere skal på vegne av et strømselskap verifisere grunndata i et målepunkt.

 Test-ID  QRY611-01
 Beskrivelse  Verifiser grunndata i et valgfritt målepunkt
 Prosesskomponenter  31 – Verifiser grunndata i målepunktet
 Forutsetninger  Dere må ha tilgang til MålepunktID eller annen  nøkkelinformasjon for å søke frem riktig  målepunkt
 Tidsfrister  Mulig 24/7
 Oppstart av testen  Testen startes ved at dere verifiserer grunndata
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som      skal benyttes i testen  Testen starter i Edielportalen
 2. Verifiser grunndata i et målepunkt i Elhub (BRS-NO-611      og tilhørende prosesskomponent “31 – Spørring      målepunkt”)  BRS-NO-611 er initiert mot Elhub
 3. Sjekk at informasjon om grunndata og tidspunkt for siste      måleravlesning mottas fra Elhub med en gang  Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste  måleravlesning er mottatt fra Elhub
 4. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres      manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen