Testcase for Balanseansvarlig

Denne siden beskriver den testen som skal gjennomføres som del av Aktørgodkjenning for rollen Balanseansvarlig (DDK).

Versjon 0.99

Les gjerne generell innledning før du utfører testcasene.

 Test-ID  Beskrivelse
 DDK324-01  Spørring avregningsgrunnlagSpørring avregningsgrunnlag

Test ID: DDK324-01

Dere skal spørre etter historiske avregningsgrunnlag.

 Test-ID  DDK324-01
 Beskrivelse  Spørring avregning
 Prosesskomponent  5 – Spørring
 Forutsetninger  - Kraftleverandør (DDQ) må ha testet og fått godkjent    testcase DDQ102-01 før dette testcaset kan testes
 - Spørring kan gjøres for 1 nettområde på    gyldighetsdato eller aktuell periode, maksimalt 1 år
 Oppstart av testen  Dere har behov for å hente historiske  avregningsgrunnlag
 Tidsfrister  Gyldighetsdato må være lik eller eldre enn dagens  dato
 Teststeg  Forventet resultat
 1. Start testen i Edielportalen  Testen starter i Edielportalen
 2. Spør etter avregningsgrunnlag (BRS-NO-324 til      Elhub og tilhørende prosesskomponent “5 –      Spørring”)  Spørring avregningsgrunnlag er sendt til Elhub
 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt)  Melding bekreftet mottatt
 4. Motta avregningsgrunnlag eller avvisning fra Elhub  Avregningsgrunnlag eller avvisning mottatt
 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette      gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager  Testen er godkjent i Edielportalen