Testbeskrivelser for aktørgodkjenning

Denne siden beskriver de testene som alle aktører skal gjennomføre som del av sin Aktørgodkjenning mot Elhub.
Aktørgodkjenning skal gjennomføres i henhold til forslag til endring i forskrift fra NVE.

Testbeskrivelsene er foreløpig i en 0.99-versjon som vil bli brukt i Pilot aktørgodkjenning. Dokumentene vil etter pilotperioden bli oppgradert til 1.0-versjon som vil bli benyttet i selve aktørgodkjenningen for alle aktører.

* Generell innledning for tester for alle roller

Detaljerte testcase for:
* Kraftleverandør
* Nettselskap
* Regulert Kraftleverandør
* Tredjepart
* Balanseansvarlig
* Query

Lenker til Elhub-dokumentasjon v1.7

Her er lenker til dokumenter som vil være nyttig input for gjennomføring av testene.



Som en generell introduksjon til Elhub vil vi også anbefale alle å besøke siden for Kurs og opplæring som bl.a. inkluderer Elhub Training portal.