Migrering til Elhub DAM testmiljø

Migreringer til Elhub DAM testmiljø:

Elhub DAM testmiljø: dam-test2.elhub.no

Testmigrering

  • 14.02.18: Nettselskaper og kraftleverandører tar vare på migreringsuttrekket som lastes opp til DAM produksjon
  • Etter 19.02.18 Migreringskontakter verifiserer tilgang til Elhub DAM testmiljø (tilganger som eksisterer i DAM produksjon blir kopiert til Elhub DAM testmiljø). Dersom tilgang ikke eksisterer, ta kontakt på post@elhub.no for bestilling
  • 28.02.18: Nettselskap og kraftleverandører laster opp migreringsfilene fra 14.02-uttrekket til Elhub DAM testmiljø

Migrering for Aktørgodkjenning

  • 04.04.18: Nettselskaper og kraftleverandører tar vare på migreringsuttrekket som lastes opp til DAM produksjon
  • Nettselskap laster inn migreringsuttrekk/testdata til eget testmiljø (gjelder også kraftleverandører som benytter testdata fra nettselskap)
  • 16.04.18: Nettselskap og kraftleverandører laster opp migreringsfilene fra 04.04-uttrekket til Elhub DAM testmiljø