Instruks Aktørgodkjenning

Denne siden beskriver hva man må gjøre for å sette igang med testing i Aktørgodkjenning. Aktørgodkjenning i Elhub innebærer verifisering av at aktøren kan utføre en ende-til-ende prosess i eget system til Elhub for sine aktuelle roller.

Aktørgodkjenning skal gjennomføres ved at aktørene kjører et sett med forretningsprosesser mot Elhub fra sitt testsystem. Dere vil også få svarmeldinger fra Elhub slik at dere kan sjekke resultatet av testen i eget system. Samtidig må dere logge på Edielportalen og starte testcase for Aktørgodkjenning og følge instruks for hvert teststeg.

Hver aktør vil finne status på egne tester i Edielportalen. Basert på status i Edielportalen vil det rapporteres en samlet status for alle aktører på siden Siste Aktørstatus.


Start testen
Det er laget ett eller flere testcase for hver aktørrolle (kraftleverandør, nettselskap, regulert kraftleverandør, tredjepart, balanseansvarlig og query). Hver aktør skal gjennomføre og få godkjent alle testcasene som er laget for den eller de rollene aktøren innehar.

Testcasene kan du finne ved å gå inn på siden Testbeskrivelser for aktørgodkjenning.

1.

Velg den testen du ønsker å kjøre og les tescaset slik at du forstår hva du skal gjøre, merk deg om caset gjelder profilavregnet- eller timeavregnet målepunkt.

1.0

2.

Logg inn i Edielportalen og start testen ved å trykke “Initier Aktørtest” under fanen Test og sertifisering.

2.0

3.

Velg den aktøren du ønsker å teste for (her vil alle aktørene du er registrert som testressurs for vises) og trykk neste.

3.0

4.

Velg godkjenningsversjon: “Elhub Aktørgodkjenning Mx”.

4.0

5.

Åpne det testcaset du skal kjøre ved å trykke pil » til høyre i samme linje.

6.

Trykk og fyll inn MålepunktID som skal bruke i testen, fortsett.

5.0

Kraftleverandør, Balanseansvarlig, Tredjepart og Query finner testdata i Excel-ark. evt. fra testdata fra nettselskap. Nettselskap og Regulert kraftleverandør velger fritt ut fra utrekket av de migrerte produksjonsdataene hvilken type test dere skal kjøre og hvilke testdata som er tilgjengelig. Les avsnittet “Testdata” på siden Generell Innledning for test i Aktørgodkjenning.

7.

Start testen i eget system og følg teststegene som er beskrevet i Edielportalen

8.

Følg med på at alle statuser i eget system er korrekte etter at melding er sendt til Elhub. Vent på eventuelle kvitteringer fra Elhub og sjekk at statuser i eget system oppdateres som forventet. Vent på eventuelle bekreftelser fra Elhub med gitt tidsfrist dersom dette er en del av testen.

9.

Trykk ved hvert steg i testen i Edielportalen før du starter neste steg i eget system. Status vil da vise ✓Ok

10.

Ved testens slutt: Sjekk teststatus i Edielportalen med jevne mellomrom. Dersom status er godkjent er testen ferdig, dersom status er ikke godkjent må testen kjøres på nytt. Det kan ta opptil et par dager for Edielportalen å godkjenne testen.

6.0