"How to"-videoer

Nedenfor finner du video-veiledninger som kan brukes som hjelpeverktøy i forbindelse med aktivitetene som skal utføres som forberedelser til Aktørgodkjenning.

“How to”-videoer:
- Verifisere selskapsinformasjon i Edielportalen
- Registrere Superbruker i Edielportalen
- Testing i Edielportalen
- Opprette brukere i Elhub Aktørportal (for Superbrukere) – Kommer

Verifisere selskapsinformasjon i Edielportalen


Registrere Superbruker i Edielportalen

Se også veiledningssiden Registrere Superbruker


Testing i Edielportalen