Veiledning: Oppstartssjekklister

Som en del av oppstart til Aktørgodkjenning, er det viktig at alle aktører kvalitetssikrer data som ligger i Elhub. Elhub har definert noen punkter som aktørene skal gjennomføre for å sikre at deres data er korrekt migrert.

Sjekklistene er laget som en del av forberedelsene til Elhub Go Live og inkluderer derfor også sjekklister i migreringsverktøyet DAM. Som en del av oppstart av Aktørgodkjenning, skal alle aktører gjennomføre deler av sjekklistene. Kun kapitler listet opp per aktør skal gjennomføres.

Sjekklister for nettselskap

Punkter som skal gjennomføres i oppstartssjekklisten for Aktørgodkjenning

  • Kapitler som angår migrering skal ikke gjennomføres i denne omgang
  • Feilretting i henhold til manuell gjennomgang av data (kapittel 3.1 – 3.6)
  • Konfigurering i Elhub Web Portal (kapittel 4.1 – 4.2)

Sjekklister for kraftleverandør og regulert kraftleverandør

Punkter som skal gjennomføres i oppstartssjekklisten for Aktørgodkjenning

  • Kapitler som angår migrering skal ikke gjennomføres i denne omgang
  • Feilretting i henhold til manuell gjennomgang av data (kapittel 3.1 – 3.3)

Sjekklister for balanseansvarlige

Punkter som skal gjennomføres i oppstartssjekklisten for Aktørgodkjenning

  • Feilretting i henhold til manuell gjennomgang av data (kapittel 1.1 – 1.3)

Sjekklister for tjenesteleverandører

Punkter som skal gjennomføres i oppstartssjekklisten for Aktørgodkjenning

  • Feilretting i henhold til manuell gjennomgang av data (kapittel 1.1 – 1.3)

Sjekklister for tredjeparter

Punkter som skal gjennomføres i oppstartssjekklisten for Aktørgodkjenning

  • Feilretting i henhold til manuell gjennomgang av data (kapittel 1.1 – 1.2)