Veiledning: Opprette bruker i Elhub Aktørportal

Dette er en veiledning for hvordan Superbruker oppretter brukere for sin bedrift i Elhub Aktørportal.

NB! Som Superbruker har du i utgangspunktet ingen andre roller tilordnet din bruker. Du må derfor huske å legge til nødvendige roller. Dette gjøres på samme måte som beskrevet under.


Les hvordan du registrerer deg som Superbruker.


1. Logg inn i Elhub Aktørportal via ID-porten.

Om du er Superbruker for flere aktører må du velge den aktøren du skal legge til brukere for. Om du kun er Superbruker for én aktør vil du ikke få noe valg.

Opprette bruker 1
Trykk for å forstørre bildet


2. Trykk på “Administrasjon”, så “Oversikt brukere” og “Opprett eller oppdater bruker”.

Opprette bruker 2
Trykk for å forstørre bildet


3. Fyll ut feltene med korrekt informasjon på brukeren du skal opprette og trykk “Opprett eller oppdater bruker”.

Opprette bruker 3
Trykk for å forstørre bildet


4. Når bruker er lagret; utvid feltet ved å trykke på pilen ved siden av navnet til brukeren. Trykk deretter “Legg til rolle”.

Opprette bruker 4
Trykk for å forstørre bildet


5. Legg til hvilken rolle brukeren skal ha, enten Superbruker eller vanlig bruker med full tilgang, lesetilgang eller tilgang for rapportering. Trykk “Legg til”.

Opprette bruker 5


6. Brukeren kan nå logge seg på i Elhub Aktørportal via ID-porten!