Veiledning: Forberedende test


Nettselskap

BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata – nettselskap

Som nettselskap skal dere sende en melding med oppdatering av grunndata i et målepunkt til Elhub. Dere sender inn en valgfri oppdatering. For eksempel endring av anleggsadresse.

Test-id BRS-NO-302
Beskrivelse Oppdatering av grunndata
Involverte BRSer BRS-NO-302: Oppdatering av grunndata – nettselskap
Forutsetninger Testen gjennomføres på et timesavregnet målepunkt
Tidsfrister BRS-NO-302:
Tidligste dato for endring: dagens dato
Seneste dato for endring: 3 virkedager etter innsendelsesdato
Dokumentasjon BRS Markedsprosesser
BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer
Oppstart av testen Sjekk at målepunktet ligger registrert og aktivt i deres system før dere sender melding om oppdatering
Teststeg Forventet resultat
0. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen Testen starter i Edielportalen
1. Send en valgfri oppdatering for et målepunkt med BRS-NO-302 Melding om oppdatering av grunndata er sendt til Elhub
2. Verifiser at bekreftelse er mottatt fra Elhub (valgfritt) Melding mottatt
3. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager Testen er godkjent i Edielportalen
Kraftleverandør

BRS-NO-611 Verifisering av grunndata i målepunkt – kraftleverandør

Dere skal verifisere grunndata i et målepunkt.

Test-id BRS-NO-611
Beskrivelse Verifiser grunndata i et valgfritt målepunkt
Involverte BRSer BRS-NO-611 – Verifiser grunndata i målepunkt
Forutsetninger Dere må ha tilgang til målepunktID eller annen nøkkelinformasjon for å søke frem riktig målepunkt. Testdata ligger her.
Tidsfrister Ingen tidsfrister
Dokumentasjon BRS Markedsprosesser
BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer
Oppstart av testen Testen startes ved at dere verifiserer grunndata
Teststeg Forventet resultat
0. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen Testen starter i Edielportalen
1. Verifiser informasjon fra sluttbruker ved å verifisere grunndata med BRS-NO-611. Melding om verifisering av grunndata i målepunktet er sendt til Elhub
2. Verifiser at informasjon i BRS-NO-611 mottas umiddelbart fra Elhub Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste måleravlesning er mottatt fra Elhub
3. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager Testen er godkjent i Edielportalen
Kraftleverandør med unntak

BRS-NO-301 Oppdatering av grunndata – kraftleverandør

Dette caset er for aktører som har unntak for BRS-NO-611. Dere skal oppdatere grunndata for sluttbruker til Elhub. Dere velger en valgfri oppdatering, for eksempel endring av postadresse for sluttbruker.

Test-id BRS-NO-301
Beskrivelse Oppdater grunndata for sluttbruker
Involverte BRSer BRS-NO-301: Oppdatering av grunndata for sluttbruker
Forutsetninger Unntaksaktører som ikke har støtte for innflyttinger/leverandørbytter må bruke en kopi av produksjonsdata fra migreringsuttrekket 04.04
Tidsfrister BRS-NO-301:
Tidligste dato for endring: Maksimalt 3 år tilbake i tid
Seneste dato for endring: 3 virkedager etter innsendelsesdato
Dokumentasjon BRS Markedsprosesser
BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer
Oppstart av testen Testen startes ved at dere initierer en grunndataoppdatering fra eget system
Teststeg Forventet resultat
0. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen Testen starter i Edielportalen
1. Send inn grunndataoppdatering for en sluttbruker med BRS-NO-301 til Elhub Melding om oppdatering av grunndata er sendt til Elhub
2. Verifiser at bekreftelse er mottatt fra Elhub (valgfritt) Melding mottatt
3. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager Testen er godkjent i Edielportalen
Start testen i Edielportalen

1.

Logg inn i Edielportalen og start testen ved å trykke “Initier Aktørtest” under fanen Test og sertifisering.

2.0

2.

Velg den aktøren du ønsker å teste for (her vil alle aktørene du er registrert som testressurs for vises) og trykk neste.

Connectivity1

3.

Velg godkjenningsversjon: “Elhub forberedende test M8”.

Connectivity2

4.

Åpne det testcaset du skal kjøre ved å trykke pil » til høyre i samme linje.

5.

Trykk og fyll inn MålepunktID som skal bruke i testen, fortsett.

5.0

6.

Start testen i eget system og følg teststegene som er beskrevet i Edielportalen

7.

Trykk ved hvert steg i testen i Edielportalen før du starter neste steg i eget system. Status vil da vise ✓Ok

8.

Ved testens slutt: Sjekk teststatus i Edielportalen med jevne mellomrom. Dersom status er godkjent er testen ferdig, dersom status er ikke godkjent må testen kjøres på nytt. Det kan ta opptil et par dager for Edielportalen å godkjenne testen.

6.0