Registrere Superbruker

Dette er en veiledning for hvordan du registrerer Superbruker i Edielportalen. Etter at du har registrert deg som Superbruker vil du motta en epost fra Elhub. Eposten vil inneholde forklaring på hva du må gjøre for at Elhub skal kunne opprette en Superbruker til deg i Elhub Aktørportal.

Se også ""how-to"-video for registrering av superbruker":http://elhub.no/nb/aktorgodkjenning/how-to-videoer#superbruker.

Som Superbruker i Elhub Aktørportal har du utvidet tilgang og vil være den som registrerer nye brukere for din bedrift.

Følg stegene under for å registrere deg som Superbruker:


1.

Logg inn i Edielportalen og velg den aktøren du skal være Superbruker for.

1
Trykk på bildet for å forstørre


2.

Inne på aktørprofilen trykk på “Kontakter”.

2
Trykk på bildet for å forstørre

3.

Finn din kontakt som skal registreres som Superbruker og trykk på skiftenøkkeltegnet på linjen til høyre. Trykk deretter rediger kontakt.

3
Trykk på bildet for å forstørre

4.

Huk av boksen for Elhub Superbruker i kolonnen til høyre (under “Kan kontaktes om”) og tykk “Lagre”-knappen nederst på siden.

4
Trykk på bildet for å forstørre


5.

Gratulerer, du har nå registrert en Superbruker!

5
Trykk på bildet for å forstørre