Veiledning: Superbruker

Dette er en veiledning for hvordan du tilordner rollen Elhub superbruker og deretter registrerer fødselsnummer i Edielportalen.

Hensikten med å registrere en Elhub superbruker i Edielportalen er å samle inn nødvendig informasjon om brukeren slik at Elhub kan opprette aktørens Superbruker i Elhub Aktørportal.

Tidligere registrerte aktørene Elhub superbruker ved å merke brukeren under «Kan kontaktes om», men dette er nå endret til en egen rolle kalt Elhub superbruker. De som allerede har registrert Elhub superbruker under «Kan kontaktes om» trenger ikke å gjøre det på nytt da disse har blitt konvertert over til rollen Elhub superbruker.

Aktører som enda ikke har registrert noen Elhub superbruker må følge veiledningen under. Merk at den som tilordner rollen selv må ha rollen «Aktøradministrator» for sin aktør i Edielportalen.

Aktørens Superbruker i Elhub Aktørportal kan i sin tur opprette normale brukere for sin aktør. Det er derfor ikke nødvendig å tilordne rollen Elhub superbruker til flere enn én person i Edielportalen.


NB! Elhub superbruker-merkingen (1) er konvertert til en egen brukerrolle. Det innebærer at kontaktpersoner med brukerkonto har fått tildelt Elhub superbruker som brukerrolle (2). De kontaktpersonene som ikke har brukerkonto (3) vil få fjernet Elhub Superbruker-merkingen (1). Dersom disse kontaktpersonene skal ha superbrukertilgang, må det opprettes brukerkonto og legges til Elhub superbruker-rolle (2). Se veiledning for å opprette brukerkonto.

Kontakter 2
Trykk for å forstørre bildet


Veiledninger for Elhub Superbruker:

- Tilordne rollen Elhub Superbruker
- Registrere fødselsnummer
- Fjerne eller endre fødselsnummer
- Opprette brukerkonto


Tilordne rollen Elhub Superbruker

1. Logg inn i Edielportalen og velg den aktøren du skal tilordne en Elhub Superbruker hos

1


2. Gå inn på «Kontakter»

2


3. Finn brukeren som sakl bli tilordnet rollen Elhub Superbruker og trykk på skiftenøkkelen til høyre. Trykk deretter «Rediger kontakt»

3


4. Huk av boksen Elhub Superbruker i kolonnen til høyre under «Velg tilgangsnivå» og trykk «Lagre»

4
5


5. Brukeren er nå tilordnet rollen Elhub superbruker og kan nå registrere sitt fødselsnummer!

Registrere fødselsnummer

1. Logg inn i Edielportalen og klikk på navnet ditt øverst i høyre hjørne

6


2. Scroll ned til bunnen av siden og trykk «Legg til»

7


3. Les teksten og trykk «Fortsett»

8


4. Skriv inn passordet du logger inn i Edielportalen med og trykk «Fortsett»

9


5. Legg inn ditt fødselsnummer og trykk «Lagre fødselsnummer»

10


6. Du har nå registrert ditt fødselsnummer

11

Fjerne eller endre fødselsnummer

1. Logg inn i Edielportalen og klikk på navnet ditt øverst i høyre hjørne

12


2. Scroll nederst på siden og trykk «Endre»

13


3. Skriv inn passordet du logger inn i Edielportalen med og trykk «Fortsett»

14


4. Fjern eller endre ditt fødselsnummer og trykk «Lagre fødselsnummer»

15


5. Du har nå fjernet/endret ditt fødselsnummer

16

Opprette brukerkonto

Trykk på skiftenøkkelen og rediger bruker. Huk av for brukerkonto, opprett brukernavn (1) og velg Elhub superbruker i tilgangsnivå (2).

Rediger ny bruker
Trykk for å forstørre bildet


Dersom du får melding om at “E-postadressen er ikke unik, er i bruk av en annen kontakt”, må kontakten kobles til aktøren.

Klikk på “Koble til eksisterende” under “Kontakter”. Velg aktøren brukeren er registrert hos (1), finn kontakten (2) og velg Elhub superbruker i tilgangsnivå (3).

Koble til eksisterende kontakt
Trykk for å forstørre bildet