Forberedelser til Aktørgodkjenning - milepæl M8

Aktørgodkjenning for alle markedsaktører starter i mai 2018 og varer ut august. Av den grunn er det lagt opp til forberedende aktiviteter fra 5. februar til Aktørgodkjenningen starter. Linker til veiledninger og hjelpesider vil ligge på denne siden.

Plan for forberedende aktiviteter til aktørgodkjenning1
Trykk på bildet for å forstørre

Nedenfor er det laget en oversikt over hovedaktivitetene som må gjennomføres i forberedelsesperioden før Aktørgodkjenningen starter. Sett deg inn i hva som må gjøres og tidsfristene for de forskjellige aktivitetene:

 

Aktivitet

 

Oppstart

 

Frist

 Verifisere selskapsinformasjon i Edielportalen  5. februar  23. mars
 - Roller, kommunikasjonsoppsett, adressering og IT-systemer  5. februar  23. februar
 - Registrere Superbrukere i Edielportalen  5. februar  23. februar
 - Oversende informasjon om superbrukere til Elhub  12. mars  13. april
 - Søke unntak (gjelder kun visse typer aktører)  12. mars  30. mars
 Planlegging og kompetanseheving  5. februar  27. april
 - Allokere ressurser  5. februar  27. april
 - Lese Elhub-dokumentasjon  5. februar  27. april
 - Gjøre deg kjent med testcase for Aktørgodkjenning  5. februar  27. april
   Elhub anbefaler:
 - Gjennomføre Elhub e-læringskurs  5. februar  27. april
 - Se Elhubs veiledningsvideoer  5. februar  27. april
 Verifisere eget testsystem  5. februar  23. mars
 - Sjekke at eget testsystem er klart  5. februar  23. mars
 - Sjekke at sertifikater er på plass  5. februar  23. mars
 Migrering til Elhub DAM testmiljø  14. februar  16. april
 - Ta vare på migreringsuttrekk fra 14.02  14. februar  28. februar
 - Verifisere tilgang til Elhub DAM testmiljø  14. februar  28. februar
 - Laste opp migreringsfiler til Elhub DAM testmiljø  28. februar  28. februar
 - Ta vare på migreringsuttrekk fra 04.04  4. april  16. april
 - Laste inn migreringsuttrekk i eget testsystem  4. april  30. april
 - Laste opp migreringsfiler til Elhub DAM testmiljø  16. april  16. april
 Les mer om Migrering til Elhub DAM testmiljø
 Forberedende test  7. mai  18. mai
 - Kraftleverandører fullfører BRS-NO-611  7. mai  18. mai
 - Nettselskap fullfører BRS-NO-302  7. mai  18. mai
 Elhub Aktørportal  7. mai  18. mai
 - Aktører får tilgang til Elhub Aktørportal  7. mai  7. mai
 - Opprette brukere for din organisasjon  7. mai  18. mai
 - Registrere områdeautorisasjon  7. mai  18. mai