Elhubs testmiljø for Aktørgodkjenning

Her finner du tilgjengelighet i i Elhubs testmiljø og teknisk tilkoblingsinformasjon

Status

Status Exatest2

Exatest2 er foreløpig nede grunnet feil i Elhub. Det jobbes med å rette feilen så fort som mulig (sist oppdatert: 18.05.18, 10:43)

Planlagt nedetid:

  • Testmiljøet vil være nede mellom kl. 16.00 torsdag og 08.00 fredag pga. ukentlig oppgradering av miljøet.

NB! Testmiljøet vil være nede hele torsdag 17.05.18 grunnet oppgradering

Åpne feil:

Migrering av data til Aktørgodkjenning:

Det er oppdaget en feil i overføring av data fra DAM til Elhub. Feltene Elavgiftsandel og Enovaavgiftsandel i avgiftsinformasjonen migreres som verdier fra 0 til 1, men skal vises som 0 til 100% i Elhub webportal og meldinger. Dessverre har det skjedd en feil slik at den migrerte verdien 1 vises om 1% i Elhub, og ikke 100%, som er riktig. I praksis vises verdien som 100 ganger lavere enn den skal. Vi jobber med å rette denne feilen.

Channel Milestone

Channel Milestone er et hjelpemiddel i Elhub for å omgå kravet til komplett måleverdirapportering. Dette innebærer at man må sende inn måleverdier fra dette tidspunktet og fremover. I Elhub er det et krav om å ikke generere hull i måleverdiseriene. Når Channel Milestone blir satt betyr dette at systemet tror at det eksisterer verdier frem til Channel Milestone-datoen. “Start”-perioder i måleverdiinnsending må være lik Channel Milestone-dato for å ikke bli avvist. Innsending av måleverdier gjeldene for perioder FØR Channel Milestone-dato (sendt inn etter Channel Milestone-dato) vil da aksepteres og anses som korrigeringer.

Channel Milestone i Aktørgodkjenning

Elhub kommer til å benytte dette hjelpemiddelet i Aktørgodkjenningen for å sikre at alle nettselskapene er i stand til å gjennomføre testcasene for innsending av måleverdier. Datoen for Channel Milestone for timeavregnede målepunkter vil derfor bli satt ukentlig.

Tidspunkt for timeavregnede målepunkter: tirsdager klokken 00:00.
Tidspunkt for profilavregnede målepunkter: mandag 07.05.18 klokken 00:00.


  • Måleverdier for timeavregnede målepunkt: I praksis betyr dette at man kan sende inn måleverdier for      foregående døgn på onsdager. Dersom man er i stand til å sende måleverdier for flere døgn tilbake i tid, kan      man gjennomføre måleverdiinnsending alle dager, så lenge “start”-perioden er lik Channel Milestone-dato.
  • Måleverdier for profilavregnede målepunkt: Channel Milestone for profilavregnede måleverdier er satt til      07.05.18, 00:00. Måleverdier for profilavregnede målepunkter må sendes med fra-dato eller til-dato lik      Channel Milestone-dato. Se eksempel under:
Cm   312
Trykk på bildet for å forstørre

Teknisk tilkoblingsinformasjon

URLer for endepunkter til Exatest2 (testmiljø):

Aktørens system (typisk KIS) som skal kobles til Elhub, må teknisk konfigureres til å snakke med Elhub. Det gjøres ved at tilkoblingsinformasjonen under legges inn i systemet. Dersom aktørene lurer på hvordan dette skal gjøres, må de henvende seg til sin respektive systemleverandør.

  • https://service-test2.elhub.no:8200/WebService/services/MarketProcesses
  • https://service-test2.elhub.no:8200/WebService/services/PollMarketProcesses
  • https://service-test2.elhub.no:8200/WebService/services/MeteringValues
  • https://service-test2.elhub.no:8200/WebService/services/PollMeteringValues
  • https://service-test2.elhub.no:8200/WebService/services/Query

Elhub sitt GLN er 7080003824349 (skal brukes som mottaker i testing).

Sikkerhet og sertifikater

Se denne siden