Edielportalen - Registrering av aktør og IT-systemer

I henhold til Avregningsforskriftens §1-4d skal alle markedsaktører registrere seg med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister (Edielportalen).

Denne paragrafen er også gjeldende ved innføring av Elhub fordi Elhub vil benytte Edielportalen som kilde for å opprette og vedlikeholde informasjon om markedsaktører.

Korrekt registrering i Edielportalen innebærer registrering av:

  • aktørinformasjon som navn, norsk organisasjonsnummer, norsk GLN etc
  • aktørens roller i kraftmarkedet i henhold til Elhubs rollemodell
  • kontaktinformasjon for flere ulike Elhub-områder og testressurser
  • adresseinformasjon for kommunikasjonsoppsett mot Elhub
  • Elhub prosesskomponenter for aktørens roller
  • IT-systemer for prosesskomponentene

Nedenfor finner du en instruks for denne registreringen, samt en oversikt over prosesskomponentene som skal benyttes mot Elhub – og dermed registreres i Edielportalen.

Hvilke prosesskomponenter må registreres?

For å sjekke hvilke kombinasjoner av roller og prosesskomponenter som er obligatoriske for en aktør, last ned arket “Oversikt prosesskomponenter” under. Gå til arket “Prosesskomponent”. Benytt filtreringsfunksjonen i Excel til å filtrere følgende kolonner.

  • Role – Velg rollene som er registrert for aktøren i Edielportalen
  • M/o – Velg kun obligatoriske prosesskomponenter ved å velge M (mandatory) i denne kolonnen.

Linjene som nå vises i arket vil være kombinasjonen av rolle og prosesskomponent som må registreres i Edielportalen.

Unntak: Hvis aktøren har søkt og fått innvilget unntak må også kolonnen BRS filtreres slik at kun BRS’er som må støttes av aktøren er valgt.