Edielportalen - Endringer

Her er oversikt over endringer i Edielportalen

15. august 2016 – Godkjenningsversjon 1.6 i Edielportalen erstatter eksisterende versjon 1.5 som da blir fjernet

Se egen nyhetssak om oppdateringen.

29.april 2016 – Brukermanual v1.51 og nye testcase.

  • I dag vil vi publisere ny versjon av Brukermanualen og legge inn nye testcase for å øke dekningen på tester knyttet til måleverdier. Disse må kjøres til resertifisering M4b, men vi vil anbefale alle som støtter aktuelle roller å kjøre disse så fort som mulig. Endringsloggen i v 1.51 av Brukermanualen har listet opp de nye test casene.

9.mai 2016 – Bytte fra 1.0 til 1.5 som gjeldende godkjenningsversjon.

  • Mandag 9/5 vil vi endre slik at 1.5 er gjeldende godkjenningsversjon. Da vil de som kun er godkjent på 1.0 miste den overordnede godkjenningsstatusen. Men dette vil ikke påvirke status til aktørene på Elhub.no.

9.mai 2016 – Nytt sertifikat.

  • Mandag 9/5 vil vi også oppdatere til nytt sertifikat i Edielportalen. Dette krever at alle systemleverandører må endre dette før de kjører nye testcase. Informasjon om det nye sertifikatet ligger ute på Edielportalen.

1.juli 2016 – Informasjon om Subsett-sertifisering til M4a

  • Alle systemkombinasjoner må være sertifisert på et subsett av testcase v1.5 til M4a.
  • Det er en stor fordel dersom originalkombinasjonen sertifiseres først også på 1.5. Dette gjøre det enklere å utføre sertifiseringene fordi Edielportalens grensensnitt legger opp til denne rekkefølgen.
  • Vi anbefaler alle systemleverandørerne å verifisere v1.5 i Edielportalen før System Vendor Trial. Ved å kjøre alle test cases i subsettet er det mulig å verifisere v 1.5 med ett enkelt testcase pr. prosesskomponent.