Edielportalen - Bruk av testressurs

Noen systemleverandører har etterspurt muligheten for at andre enn selve APP-leverandøren kan starte test cases som inngår i kombinasjonssertifiseringen.

Edielportalen støtter i utgangspunktet ikke dette, da det i hovedsak er APP-systemet som skal testes og APP-leverandøren som må initiere testene fra sitt system.
For de som allikevel ønsker denne muligheten er tildeling av tilgang som testressurs et alternativ. Instruks for bruk av testressurs finnes i dokumentet under:

En testressurs kan initiere test case men har for øvrig begrensede tilganger i Edielportalen,
Merk at en testressurs også kan se kunder til systemleverandører man er testressurs for. Det jobbes med å fjerne denne tilgangen, men dette vil ikke bli implementert før etter sommerferien.